مصطفی نوروزی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مصطفی نوروزی
آرشیو وبلاگ
      علوم مدیریت-ارایه مطالب آموزشی مناسب ومقالات جهت دانشجویان (درباره علوم مدیریت ومنابع کارشناسی و کارشناسی ارشد این رشته)
اطلاعیه شماره 3 - عنوان مجلات و هزینه چاپ و شیوه نامه تهیه مقالات نویسنده: مصطفی نوروزی - سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳

یسمه تعالی

به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم که قصد چاپ مقالات خود در مجلات ISI را دارند می رساند، این مجلات در لیست رسمی پایگاه های ISI می باشند و در لیست سیاه وزارت علوم هم نیستند، اما مجدد تاکید می شود به دقت مجله مورد نظر را بررسی و تاییدیه های لازم را از دانشگاه و موسسات مورد نظر خود کسب نمایید و سپس جهت چاپ طبق فرایند مشخص شده اقدام نمایید. در این زمینه مدیر سایت تلاش خود را در معتبر بودن مجله نموده است، لاکن مسئولیتی را در این زمینه به عهده نمی گیرد.


توجه: تعداد مجلات در آینده ای نزدیک اضافه میشود. در روزهای آتی به سایت مراجعه نمایید.


http://www.isi1404.ir/fa/news.php?rid=42

  

کد مجله

نوع مجله

عنوان مجله

تاییدیه ایندکس مجله

هزینه چاپ

(هزار تومان)

کشور

 

6

ISI

Advances in Environmental Biology

لینک تاییدیه
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Advances%20in%20Environmental%20Biology

700

اردن

 

مجله دارای ایمپکت فاکتور (جهانی) می باشد و

ایمپکت فاکتور(جی سی آر( (Impact Factor JCR) ندارد.


Impact Factor for year 2014 is = 0.583

برای تایید به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://globalimpactfactor.com/advances-in-environmental-biology-2/

 

ISSN: 1995-0756

 

Coverage: Zoological Record

 

اعلام پذیرش: 10 روز بعد
چاپ: 40 روز بعد

 
 
 

9

ISI

Trends in Life Sciences

لینک تاییدیه ISI

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Trends%20in%20Life%20Sciences

750

هند

 

ISSN: 2319-4731 (Print)

ISSN: 2319-5037 (Online)

 

مجله دارای ایمپکت فاکتور (جهانی) می باشد و

ایمپکت فاکتور(جی سی آر( (Impact Factor JCR) ندارد.


Impact Factor for year 2012 is = 0.365

برای تایید به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://globalimpactfactor.com/trends-in-life-sciences

 
 

اعلام پذیرش: 15 روز بعد

چاپ: 70 روز بعد

 

Coverage: Zoological Record

 

(صرفا حوزه کشاورزی,منابع طبیعی,علوم زیستی,فیزیولوژی,روانشناسی,
توریست,علوم ورزشی,دارو,داروشناسی,پزشکی)

 

11

ISI

International Journal of Biosciences (IJB)

لینک تاییدیه ISI

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi

650

بنگلادش

 

مجله دارای ایمپکت فاکتور (جهانی) می باشد و

ایمپکت فاکتور(جی سی آر( (Impact Factor JCR) ندارد.


Impact Factor for year 2012 is = 0.5538

برای تایید به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://www.uifactor.org/Search.aspx?q=2222-5234

 

ISSN: 2220-6655 (Print)

ISSN: 2222-5234 (Online)

 

Publisher : International Network for Natural Sciences (INNS)

Coverage: Zoological Record

 

پذیرش: 15 روز
چاپ: 70 روز بعد

 

صرفاحوزه ی علوم پایه

 

12

ISI

Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES)

لینک تاییدیه ISI

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2220-6663

650

بنگلادش

 

مجله دارای ایمپکت فاکتور (جهانی) می باشد و

ایمپکت فاکتور(جی سی آر( (Impact Factor JCR) ندارد.


Impact Factor for year 2012 is = 1.0281

برای تایید به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://uifactor.org/Search.aspx?q=2222-3045

 

ISSN: 2220-6663 (Print)

ISSN: 2222-3045
(Online)

 

Publisher : International Network for Natural Sciences (INNSPUB)

Coverage: Zoological Record

 
 

چاپ: 70 روز بعد

 

صرفاحوزه ی علوم پایه

 

13

ISI

SCIENCE INTERNATIONAL-LAHORE

لینک تاییدیه
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1013-5316

850

پاکستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجله دارای ایمپکت فاکتور (جهانی) می باشد و

ایمپکت فاکتور(جی سی آر( (Impact Factor JCR)  ندارد.


Impact Factor = 0.75

برای تایید به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://scienceimpactfactor.com/?p=595

 

ISSN: 1013-5316

 

Coverage: Zoological Record

 

اعلام پذیرش: 15 روز بعد
چاپ: 45 روز بعد

 

http://sci-int.com/

 

14

ISI

BULLETIN OF ENVIRONMENT PHARMACOLOGY AND LIFE SCIENCES

لینک تاییدیه ISI

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2277-1808

700

هند

 

ISSN: 2277-1808

 

مجله دارای ایمپکت فاکتور (جهانی) می باشد و

ایمپکت فاکتور(جی سی آر( (Impact Factor JCR)  ندارد.

 

Impact Factor for year 2012 is = 0.533

http://globalimpactfactor.com/bulletin-of-environmernt-pharmacology-and-life-sciences/

 

اعلام پذیرش: 15 روز بعد
چاپ: 45 روز بعد

 

Coverage: Zoological Record

 

http://bepls.com

 

15

ISI

Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences

لینک تاییدیه ISI

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2231-6345

700

هند

 

ISSN: 2231-6345

 

مجله دارای ایمپکت فاکتور (جهانی) می باشد و

ایمپکت فاکتور(جی سی آر( (Impact Factor JCR)  ندارد.

 

Impact Factor for year 2012 is = 0.452

http://globalimpactfactor.com/indian-journal-of-fundamental-and-applied-life-sciences/

 

Coverage: Zoological Record

 

http://cibtech.org/jls.htm

 

اعلام پذیرش: 15 روز بعد
چاپ: 45 روز بعد

 

16

ISI

JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT

لینک تاییدیه ISI

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1115-7569

650

نیجریه

 

ISSN: 1115-7569

 

 

مجله دارای ایمپکت فاکتور (جهانی) می باشد و

ایمپکت فاکتور(جی سی آر( (Impact Factor JCR)  ندارد.

Impact Factor for year 2012 is = 0.365

برای تایید به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://globalimpactfactor.com/trends-in-life-sciences

 

Coverage: Zoological Record

 

اعلام پذیرش: 10 روز بعد
چاپ: 40 روز بعد

 

http://jsrad.org/

 

17

ISI

JOURNAL OF APPLIED ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL SCIENCES

(JAEBS)

 

لینک تاییدیه ISI

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=journal%20of%20applied%20environmental%20and%20biological%20sciences

650

مصر

 

مجله دارای ایمپکت فاکتور (جهانی) می باشد و

ایمپکت فاکتور(جی سی آر( (Impact Factor JCR)  ندارد.


Impact Factor for year 2014 is = 0.702

برای تایید به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://globalimpactfactor.com/journal-of-applied-environmental-and-biological-sciences-jaebs/

 

ISSN: 2090-4274 (Print)

ISSN: 2090-4215 (Online)

 

 

Coverage: Zoological Record

 

اعلام پذیرش: 10 روز بعد
چاپ: 45 روز بعد

 

http://www.textroad.com/

 

کلیه رشته ها بصورت special issue

 

18

ISI

INDIAN JOURNAL OF NATURAL SCIENCES

 

لینک تاییدیه ISI

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=indian%20journal%20of%20natural%20sciences

مجله دارای ایمپکت فاکتور (جهانی) می باشد و

ایمپکت فاکتور(جی سی آر( (Impact Factor JCR)  ندارد.


Impact Factor for year 2013 is = 0.467

برای تایید به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://globalimpactfactor.com/indian-journal-of-natural-sciences/

700

هند

 

Bimonthly ISSN: 0976-0997

 

 

Coverage: Zoological Record

 

اعلام پذیرش: 16 روز بعد
چاپ: 45 روز بعد

 

http://www.tnsroindia.org.in/journals.html

 

بهداشت و سلامت ، محیط زیست و زیست شناسی ، کشاورزی و باغبانی ، آموزش و سایر موضوعات مرتبط

 

19

ISI

BULLETIN OF ENVIRONMENT PHARMACOLOGY AND LIFE SCIENCES

 

لینک تاییدیه ISI

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2277-1808

مجله دارای ایمپکت فاکتور (جهانی) می باشد و

ایمپکت فاکتور(جی سی آر( (Impact Factor JCR)  ندارد.

Impact Factor for year 2012 is = 0.533

برای تایید به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://globalimpactfactor.com/bulletin-of-environmernt-pharmacology-and-life-sciences/

700

هند

 

Monthly ISSN: 2277-1808

 

 

Coverage: Zoological Record

 

اعلام پذیرش: 16 روز بعد
چاپ: 45 روز بعد

 

http://bepls.com/

 

بیوشیمی ، بیوتکنولوژی ، اندوکرینولوژی ، زیست شناسی ، محیط زیست ، شیمی ، علوم دارویی، جانورشناسی و گیاه شناسی ، میکروب شناسی ، نانوتکنولوژی ، علوم کشاورزی و باغبانی ، اکولوژی  ، علوم پزشکی، سم شناسی و ...

 

20

ISI

ODONATOLOGICAL ABSTRACT SERVICE

لینک تاییدیه ISI

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1438-0269

 

850

آلمان

 

ISSN: 1438-0269

 

Coverage: Zoological Record

 

http://www.styleinternational.net/

 

اعلام پذیرش: 10 روز بعد
چاپ: 45 روز بعد

 
         
  نظرات ()
مطالب اخیر برنامه میان ترمهای دانشگاه پیام نور قهاوند نمونه سئوالات درس روابط کار در سازمان نمونه سئوالات درس مدیریت شهرداریها و سازمانهای محلی نمونه سئوالات درس فراگرد کنترل و تنظیم بودجه نمونه سئوال درس مدیریت تعاونی ها دانشگاه علمی کاربردی امور زندان ها دانلود کتاب ۲۰ نکته که در مورد وب و مرورگرها یاد گرفتم محورهای مورد نظر برای تحقیق در مدیریت دولتی: معرفی کتاب : سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها نمونه سئوالات درس روابط کار در سازمان
کلمات کلیدی وبلاگ مدیریت دولتی (۱٢) مدیریت زمان (۸) مدیریت پروژه (٧) مقاله (٧) دوره روزانه (٧) دوره نیمه حضوری (٧) میانگین نمره کل پذیرفته شدگان (٦) دانشگاه پیام نور قهاوند (٦) ددانلود رایگان (٦) مدیریت (٥) پیام نور (٤) قانون پارکینسون (٤) parkinson's law (٤) مدیریت فناوری اطلاعات (۳) مدیریت صنعتی و تکنولوژی (۳) قهاوند (۳) مدیریت منابع انسانی (۳) تاریخ میا ن ترمهای دانشگاه پیام نور قهاوند (۳) دانلود نمونه سئوالات (۳) پیام نور قهاوند (۳) دانلود خلاصه درس (٢) آموزش نرم افزار spss (٢) مصطفی نوروزی (٢) حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد (٢) کنفرانس ها و همایش ها (٢) پایان نامه های مورد حمایت (٢) پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (٢) پاورپوینتهای مدیریتی (٢) روابط کار در سازمان (٢) مدیریت تغییر (٢) مدیریت بازرگانی (٢) powerpoint (٢) it (٢) مدیریت استراتژیک (٢) پایان نامه ارشد (٢) منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (٢) ماموریت یا رسالت (٢) بیانیه ماموریت شرکتهای خارجی (٢) پاور پوینتهای مدیریت استراتژیک (۱) پاورپوینت مدیریت استراتزیک شرکت دل (deel) (۱) دانشگاههای دولتی (۱) swiss cheese (۱) اصل پنیر سوئیسی (۱) قانون 10 به 90: (۱) اصل پارتو (قانون 80 به 20) (۱) تکنیک ۱۰-۱۰-۱۰ (۱) gtd (۱) اصل تداخل (۱) بحث پرآموزی (۱) دانلود جزوه (۱) خط مشی (۱) تحقیقات اجتماعی (۱) اینترنت و وب (۱) peter drucker (۱) اعلام برنامه (۱) تئوریهای مدیریت (۱) فضای کسب و کار (۱) مجید کشاورزی (۱) بهره وری و رضایت شغلی (۱) خلاصه دروس (۱) زهرا حمیدزاده (۱) جمعیت شهرهای ایران (۱) شهرداریها (۱) نظریه های مدیریت (۱) نمونه سئولات (۱) تصمیم گیری (۱) کارآفرینی (۱) erp (۱) برنامه ریزی منابع سازمانی (۱) پاورپوینت (۱) google (۱) yahoo (۱) شهرداری تهران (۱) مدیریت مالی (۱) فناوری اطلاعات (۱) تحقیق (۱) اخبار (۱) دانلود (۱) آمار (۱) تحقیق در عملیات (۱) رهبری (۱) کتاب انگلیسی (۱) دانلود کتاب (۱) نرم افزار های کاربردی (۱) مدیریت بحران (۱) پست الکترونیک (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت کیفیت (۱) اراک (۱) اثربخش (۱) مدیریت شهری (۱) کاربرد کامپیوتر (۱) پیتر دراکر (۱) فرآیند خط مشی گزاری (۱) امید حسینی (۱) برنامه‌ریزی پویا (۱) آنالیز چند معیاره، (۱) تصمیم گیری چند معیاره، (۱) مدل سازی، (۱) شبکه های عصبی، (۱) پارس بوک (۱) مجلات isi (۱) وازه نامه (۱) منابع دکتری مدیریت (۱) دکتر حسین رحمان سرشت (۱) منابع دکتری مدیریت رسانه (۱) منابع دکتری رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد (۱) celebrating the life and works (۱) تاریخچه مدیریت (۱) مدیریت امورفنی ، عمرانی و استاندارد سازی (۱) معرفی اساتید مدیریت (۱) دکتر مصطفی علی میری (۱) دانشگاه کار آفرینی (۱) نرم افزار تحلیل آماری (۱) اثربخشی اقتصادی (۱) سازمانهای رسانه ای (۱) رشته مدیریت دولتی (۱) کنفرانس حسابداری و مدیریت (۱) مهلتد ارسال مقالات (۱) کنفرانس مدیریت استراتژیک و تحول (۱) عبدالصمد کرامت فر موضوع: طراحی وب سایت (۱) دانلود کتاب چگونه یک وب سایت رایگان بسازیم (۱) مطالعات کاربردی صنعتی و معدنی (۱) مهندس ناجی (۱) دانشگاه علمی کاربردی (امور زندانها) (۱) اعلام تعطیلی کلاس (۱) لیست سیاه وزارت علوم (۱) حقیقی محمدعلی (۱) مومن مایانی زهرا (۱) سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها (۱) دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی (۱) امور زندانها (۱) برنامه میان ترمها (۱) مباحث ویژه مدیرت دولتی (۱) کاربرد کامپیوتر در مددکاری (۱) کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی (۱) تست های درس مبانی مدیریت (۱) کارشناس ارشد مدیریت دولتی (۱) مباحث ویژه در مدیریت دولتی (۱) منابع درس (۱) درس فراگرد کنترل و تنظیم بودجه (۱)
دوستان من پايگاه انصار المهدی جوان همدان منابع مدیریت دولتی جامعه متخصصین آکادمی تخصصی مدیریت استرات}یک ایران وبلاگ شخصی عیسی ذوقی خبوشان مرجع الکترونیکی علوم مدیریت ایران اي اس اي ژورنال روستای پرلوک پرتال زیگور طراح قالب