مصطفی نوروزی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مصطفی نوروزی
آرشیو وبلاگ
      علوم مدیریت-ارایه مطالب آموزشی مناسب ومقالات جهت دانشجویان (درباره علوم مدیریت ومنابع کارشناسی و کارشناسی ارشد این رشته)
معرفی کتاب : سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها نویسنده: مصطفی نوروزی - چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۳
معرفی کتاب : سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها
نویسنده کتاب : حقیقی محمدعلی ، مومن مایانی زهرا 
ناشر کتاب : ترمه 
تعداد صفحات کتاب : 367

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: سازمان
مقدمه ای بر مفهوم سازمان 15
تعاریفی از سازمان 16
اهمیت سازمان 17
تاریخچه تئوری های سازمان 17
سازمان بعنوان یک سیستم 22
اجزای سازمان بعنوان یک سیستم 23
سیستم باز و بسته 25
تفکر سیستمی نسبت به سازمان 25
ارکان سازمان 26
اجزا تشکیل دهنده سازمان 28
اصول مهم و اساسی در تشکیل سازمان 32
صف و ستاد 36
عوامل موثر بر سازمان 38
تئوری مدیریت و تئوری سازمان 39
وظایف مدیریت 39
انسان در ارتباط با سازمان 46
فصل دوم: ساختار سازمانی
مفهوم ساختار سازمانی 51
طرح ریزی ساختار سازمانی 52
نظریات صاحبنظران راجع به ساختار سازمان 59
انواع الگوها و ساختارهای سازمانی 69
بخشهای پنج گانه ساختار سازمانی 71
کارکردهای ساختار سازمانی 77
انواع ساختارهای سازمانی 81
ساختارهای ایدئولوژیکی 84
انتخاب الگوی مناسب برای ساختار 86
ارزیابی ساختار سازمانی 88
رابطه بین ساختار و عملکرد 89
فرضیات ساختار سازمانی 90
عوامل موثر در ساختار سازمانی 97
الگوی سازمانی برای هر یک از چهار حالت محیطی 105
رابطه بین محیط و اثرات آن با ساختار سازمانی 110
فصل سوم: تکنولوژی و ساختار
تعریف تکنولوژی 115
نقش تکنولوژی در واحدهای سازمانی 117
طراحی واحدهای سازمانی 120
وابستگی درون سازمانی 123
اولویتهای ساختاری 128
کاربرد ساختاری 128
تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی 130
کاربرد تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی در مدیریت 132
طرح ریزی سازمان 133
اثر تکنولوژی بر طراحی مشاغل 135
سیستم های اجتماعی _ فنی 136
تکنولوژی و سازمانهای امروزی 137
پژوهش و ودوارد 138
تکنولوژی و سلسله مراتب سازمانی 141
تکنولوژی و حیطه نظارت 141
تکنولوژی و ترکیب نیروی کار 142
تکنولوژی و طرح جا و مکان (نحوه استقرار) 142
تکنولوژی و ساعات کار 143
شرکتهای خدماتی و تولیدی 143
فصل چهارم: سازماندهی
سازماندهی 149
مبانی سازماندهی 150
اصول موثر در سازماندهی 158
عوامل موثر در سازماندهی 159
نمودار سازمانی 160
مزایای نمودارهای سازمانی 163
انواع نمودارهای سازمانی 164
راهنمای سازمان 165
بخش بندی سازمان 167
الگوهای سازمان 188
ساختار پیوندی 193
حیطه نظارت یا کنترل 196
طراحی واحدهای سازمانی 201
بنیادهای گروهبندی شغل 202
سازماندهی مشاقل سازمانی 205
طراحی شغل 206
تئوریهایی در زمینه ویژگیهای کار 221
ساختارهای رسمی و غیررسمی 224
سازمان رسمی و غیررسمی 225
ارزیابی عملکرد سازمان 228
مزایای ارزشیابی عملکرد سازمان 229
نقش استراتژی و الگوهای ارتباطی در سازماندهی 230
الگوهای ارتباطی – اطلاعاتی و تاثیر آنها بر ساختار 230
ارتباطهای اطلاعاتی در سطح سازمان 230
ارتباطهای اطلاعاتی در سطح افقی سازمان 233
تاثیر استراتژی بر ساختار سازمان 235
رابطه استراتژی با ساختار سازمانی 237
فصل پنجم: انواع سازمانها
بوروکراسی 241
عناصر بوروکراسی 243
ویژگی های بوروکراسی 245
وظایف بوروکراسی 247
دموکراسی یا مردم سالاری 248
جنبه های منفی بوروکراسی 249
ویژگیهای مثبت بوروکراسی 252
سازمان سه وجهی یا شبدری 255
واحدهای تشکل دهنده سازمانهای شبدری (سه وجهی) 258
سازمان شبکه ای 258
مقایسه بین سازمان شبکه ای با سازمان بوروکراتیک 259
سازمان مجازی 261
سازمان فدرال 265
سازمان سه آی (هنا) 266
سازمانهای حبابی 266
کیفیت 267
انواع نگرشها به کیفیت 268
خط مشی کیفیت 268
هزینه کیفیت 268
تضمین کیفیت 270
کنترل کیفیت 270
سازمان بین المللی استانداردISO 270
سه دوره آموزشISO 271
آشنایی با ISO 9000 271
سری استانداردهای (خانواده) ISO 272
مدیریت کیفیت جامع TQM 273
مقایسه مدیریت سنتی با مدیریت کیفی 275
عناصر اصلی مدیریت کیفیت فراگیر 276
مبانی مدیریت کیفیت اروپایی E F Q M 278
منطق RADAR 280
فصل ششم: اندازه سازمانها
اندازه سازمان 283
مقایسه سازمانهای بزرگ و کوچک 284
الگوی سازمانی پست مدرن (پسانوگرایی) 286
ساختار سازمانهای سنتی و پست مدرن 288
جنبه های مقایسه ساز مانهای سنتی و پست مد رن 291
چرخه حیات سازمان 295
چرا سازمانها رشد می کنند؟ 295
رشد سازمان 296
ویژگیهای مراحل رشد سازمان 301
کوچک سازی سازمان 304
سیر قهقرایی سازمانها (تعدیل سازمان) 305
دگرگونی و تغییر 309
استراتژیهای تغییر 310
الگوی مراحل اجرای تغییر 310
مقاومت در مقابل تغییر 311
مدلها و فرآیندهای دگرگونی سازمان 311
کارکردهای نوین سازمانها 312
نقش مدیریت دولتی نوین 313
فصل هفتم: ساختارهای بین المللی
طراحی نوین برای رقابت جهانی 319
نیروهای جهانی 320
شرکتهای افقی 322
تیم های خودگران 324
مهندسی مجدد (بازسازی فرآیند) 326
طراحی شبکه پویا 328
طراح های سازمانی برای بهره گیری از مزایای جهانی 330
ائتلاف استراتژیک بین المللی 333
الگویی برای ساختار جهانی 334
بخش بین المللی 336
طراحی ساختار سازمانی برای فعالیتهای جهانی 337
ساختار جهانی مبتنی بر نوع محصول 338
ساختار جهانی مبتنی بر منطقه جغرافیایی 338
ساختار جهانی ماتریسی 339
الگوی فراملی 340
فصل هشتم: ساختار اداری ایران
تشکیلات دولت 345
انواع واحدهای سازمانی در ایران 346
ساختار سازمانی در ایران 348
عوامل موثر بر ساختار اداری ایران 349
مشکلات ساختار اداری ایران 352
ضمیمه 357
منابع 363

  نظرات ()
نمونه سئوالات درس روابط کار در سازمان نویسنده: مصطفی نوروزی - چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۳

نام درس: روابط کار در سازمان
دسته: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد مدیریت دولتی
تعداد نمونه سوالات: 9 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز: 


قیمت : رایگان

 

لیست نمونه سوالات :

 • دانلود فایلجزئیاتrar روابط کار در سازمان نیمسال دوم 90-91
   
 • دانلود فایلجزئیاتrar روابط کار در سازمان نیمسال اول 90-91
   
 • دانلود فایلجزئیاتrar روابط کار در سازمان - نیمسال دوم 90-89
   
 • دانلود فایلجزئیاتrar روابط کار در سازمان - نیمسال اول 90-89
   
 • دانلود فایلجزئیاتrar روابط کار در سازمان - تجمیع - نیمسال دوم 87-86
   
 • دانلود فایلجزئیاتrar روابط کار در سازمان - تجمیع - نیمسال اول 88-87
   
 • دانلود فایلجزئیاتrar روابط کار در سازمان (تجمیع)- نیمسال دوم 88-87
   
 • دانلود فایلجزئیاتrar روابط کار در سازمان - سنتی - تابستان 89-88
   
 • دانلود فایلجزئیاتrar روابط کار در سازمان - نیمسال دوم 89-88
   

 


  نظرات ()
اطلاعیه شماره 3 - عنوان مجلات و هزینه چاپ و شیوه نامه تهیه مقالات نویسنده: مصطفی نوروزی - سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳

یسمه تعالی

به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم که قصد چاپ مقالات خود در مجلات ISI را دارند می رساند، این مجلات در لیست رسمی پایگاه های ISI می باشند و در لیست سیاه وزارت علوم هم نیستند، اما مجدد تاکید می شود به دقت مجله مورد نظر را بررسی و تاییدیه های لازم را از دانشگاه و موسسات مورد نظر خود کسب نمایید و سپس جهت چاپ طبق فرایند مشخص شده اقدام نمایید. در این زمینه مدیر سایت تلاش خود را در معتبر بودن مجله نموده است، لاکن مسئولیتی را در این زمینه به عهده نمی گیرد.


توجه: تعداد مجلات در آینده ای نزدیک اضافه میشود. در روزهای آتی به سایت مراجعه نمایید.


http://www.isi1404.ir/fa/news.php?rid=42

  

کد مجله

نوع مجله

عنوان مجله

تاییدیه ایندکس مجله

هزینه چاپ

(هزار تومان)

کشور

 

6

ISI

Advances in Environmental Biology

لینک تاییدیه
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Advances%20in%20Environmental%20Biology

700

اردن

 

مجله دارای ایمپکت فاکتور (جهانی) می باشد و

ایمپکت فاکتور(جی سی آر( (Impact Factor JCR) ندارد.


Impact Factor for year 2014 is = 0.583

برای تایید به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://globalimpactfactor.com/advances-in-environmental-biology-2/

 

ISSN: 1995-0756

 

Coverage: Zoological Record

 

اعلام پذیرش: 10 روز بعد
چاپ: 40 روز بعد

 
 
 

9

ISI

Trends in Life Sciences

لینک تاییدیه ISI

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Trends%20in%20Life%20Sciences

750

هند

 

ISSN: 2319-4731 (Print)

ISSN: 2319-5037 (Online)

 

مجله دارای ایمپکت فاکتور (جهانی) می باشد و

ایمپکت فاکتور(جی سی آر( (Impact Factor JCR) ندارد.


Impact Factor for year 2012 is = 0.365

برای تایید به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://globalimpactfactor.com/trends-in-life-sciences

 
 

اعلام پذیرش: 15 روز بعد

چاپ: 70 روز بعد

 

Coverage: Zoological Record

 

(صرفا حوزه کشاورزی,منابع طبیعی,علوم زیستی,فیزیولوژی,روانشناسی,
توریست,علوم ورزشی,دارو,داروشناسی,پزشکی)

 

11

ISI

International Journal of Biosciences (IJB)

لینک تاییدیه ISI

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi

650

بنگلادش

 

مجله دارای ایمپکت فاکتور (جهانی) می باشد و

ایمپکت فاکتور(جی سی آر( (Impact Factor JCR) ندارد.


Impact Factor for year 2012 is = 0.5538

برای تایید به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://www.uifactor.org/Search.aspx?q=2222-5234

 

ISSN: 2220-6655 (Print)

ISSN: 2222-5234 (Online)

 

Publisher : International Network for Natural Sciences (INNS)

Coverage: Zoological Record

 

پذیرش: 15 روز
چاپ: 70 روز بعد

 

صرفاحوزه ی علوم پایه

 

12

ISI

Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES)

لینک تاییدیه ISI

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2220-6663

650

بنگلادش

 

مجله دارای ایمپکت فاکتور (جهانی) می باشد و

ایمپکت فاکتور(جی سی آر( (Impact Factor JCR) ندارد.


Impact Factor for year 2012 is = 1.0281

برای تایید به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://uifactor.org/Search.aspx?q=2222-3045

 

ISSN: 2220-6663 (Print)

ISSN: 2222-3045
(Online)

 

Publisher : International Network for Natural Sciences (INNSPUB)

Coverage: Zoological Record

 
 

چاپ: 70 روز بعد

 

صرفاحوزه ی علوم پایه

 

13

ISI

SCIENCE INTERNATIONAL-LAHORE

لینک تاییدیه
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1013-5316

850

پاکستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجله دارای ایمپکت فاکتور (جهانی) می باشد و

ایمپکت فاکتور(جی سی آر( (Impact Factor JCR)  ندارد.


Impact Factor = 0.75

برای تایید به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://scienceimpactfactor.com/?p=595

 

ISSN: 1013-5316

 

Coverage: Zoological Record

 

اعلام پذیرش: 15 روز بعد
چاپ: 45 روز بعد

 

http://sci-int.com/

 

14

ISI

BULLETIN OF ENVIRONMENT PHARMACOLOGY AND LIFE SCIENCES

لینک تاییدیه ISI

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2277-1808

700

هند

 

ISSN: 2277-1808

 

مجله دارای ایمپکت فاکتور (جهانی) می باشد و

ایمپکت فاکتور(جی سی آر( (Impact Factor JCR)  ندارد.

 

Impact Factor for year 2012 is = 0.533

http://globalimpactfactor.com/bulletin-of-environmernt-pharmacology-and-life-sciences/

 

اعلام پذیرش: 15 روز بعد
چاپ: 45 روز بعد

 

Coverage: Zoological Record

 

http://bepls.com

 

15

ISI

Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences

لینک تاییدیه ISI

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2231-6345

700

هند

 

ISSN: 2231-6345

 

مجله دارای ایمپکت فاکتور (جهانی) می باشد و

ایمپکت فاکتور(جی سی آر( (Impact Factor JCR)  ندارد.

 

Impact Factor for year 2012 is = 0.452

http://globalimpactfactor.com/indian-journal-of-fundamental-and-applied-life-sciences/

 

Coverage: Zoological Record

 

http://cibtech.org/jls.htm

 

اعلام پذیرش: 15 روز بعد
چاپ: 45 روز بعد

 

16

ISI

JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT

لینک تاییدیه ISI

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1115-7569

650

نیجریه

 

ISSN: 1115-7569

 

 

مجله دارای ایمپکت فاکتور (جهانی) می باشد و

ایمپکت فاکتور(جی سی آر( (Impact Factor JCR)  ندارد.

Impact Factor for year 2012 is = 0.365

برای تایید به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://globalimpactfactor.com/trends-in-life-sciences

 

Coverage: Zoological Record

 

اعلام پذیرش: 10 روز بعد
چاپ: 40 روز بعد

 

http://jsrad.org/

 

17

ISI

JOURNAL OF APPLIED ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL SCIENCES

(JAEBS)

 

لینک تاییدیه ISI

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=journal%20of%20applied%20environmental%20and%20biological%20sciences

650

مصر

 

مجله دارای ایمپکت فاکتور (جهانی) می باشد و

ایمپکت فاکتور(جی سی آر( (Impact Factor JCR)  ندارد.


Impact Factor for year 2014 is = 0.702

برای تایید به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://globalimpactfactor.com/journal-of-applied-environmental-and-biological-sciences-jaebs/

 

ISSN: 2090-4274 (Print)

ISSN: 2090-4215 (Online)

 

 

Coverage: Zoological Record

 

اعلام پذیرش: 10 روز بعد
چاپ: 45 روز بعد

 

http://www.textroad.com/

 

کلیه رشته ها بصورت special issue

 

18

ISI

INDIAN JOURNAL OF NATURAL SCIENCES

 

لینک تاییدیه ISI

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=indian%20journal%20of%20natural%20sciences

مجله دارای ایمپکت فاکتور (جهانی) می باشد و

ایمپکت فاکتور(جی سی آر( (Impact Factor JCR)  ندارد.


Impact Factor for year 2013 is = 0.467

برای تایید به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://globalimpactfactor.com/indian-journal-of-natural-sciences/

700

هند

 

Bimonthly ISSN: 0976-0997

 

 

Coverage: Zoological Record

 

اعلام پذیرش: 16 روز بعد
چاپ: 45 روز بعد

 

http://www.tnsroindia.org.in/journals.html

 

بهداشت و سلامت ، محیط زیست و زیست شناسی ، کشاورزی و باغبانی ، آموزش و سایر موضوعات مرتبط

 

19

ISI

BULLETIN OF ENVIRONMENT PHARMACOLOGY AND LIFE SCIENCES

 

لینک تاییدیه ISI

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2277-1808

مجله دارای ایمپکت فاکتور (جهانی) می باشد و

ایمپکت فاکتور(جی سی آر( (Impact Factor JCR)  ندارد.

Impact Factor for year 2012 is = 0.533

برای تایید به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://globalimpactfactor.com/bulletin-of-environmernt-pharmacology-and-life-sciences/

700

هند

 

Monthly ISSN: 2277-1808

 

 

Coverage: Zoological Record

 

اعلام پذیرش: 16 روز بعد
چاپ: 45 روز بعد

 

http://bepls.com/

 

بیوشیمی ، بیوتکنولوژی ، اندوکرینولوژی ، زیست شناسی ، محیط زیست ، شیمی ، علوم دارویی، جانورشناسی و گیاه شناسی ، میکروب شناسی ، نانوتکنولوژی ، علوم کشاورزی و باغبانی ، اکولوژی  ، علوم پزشکی، سم شناسی و ...

 

20

ISI

ODONATOLOGICAL ABSTRACT SERVICE

لینک تاییدیه ISI

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1438-0269

 

850

آلمان

 

ISSN: 1438-0269

 

Coverage: Zoological Record

 

http://www.styleinternational.net/

 

اعلام پذیرش: 10 روز بعد
چاپ: 45 روز بعد

 
         
  نظرات ()
اعلام تعطیلی کلاسهای دانشگاه علمی کاربردی (امور زندانها) نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۳

فردا جمعه مورخ 15/12/1393 کلاسهای اینجانب در  دانشگاه علمی کاربردی (امور زندانها) برگزار نمی شود جبرانی آن متعاقبا اعلام میگردد

  نظرات ()
آموزش نرم افزار SPSS -قسمت دوم نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۳

وارد کردن داده ها در نرم افزار SPSS

هنگامی که شما یک فایل اطلاعات را در نرم افزار وارد می کنید، محتویات فایل در پنجره ویرایشگر برنامه ظاهر خواهد شد. قالب اطلاعات در این حالت مشابه یک صفحه گسترده است که انواع مشابه آن را می توان در نرم افزار اکسل نیز مشاهده نمود. در حقیقت کاربرگ از مجموعه ای از سطرها و ستون های به هم پیوسته تشکیل شده است. در نرم افزار SPSS ستون ها نشان دهنده متغیرهای تحقیق و ردیف ها نشان دهنده مشاهدات یا مقادیر است. شما می توانید داده های تحقیق خود را به صورت دستی در نرم افزار وارد کنید یا این اطلاعات را یک از پایگاه داده، کاربرگ یا فایل متنی فراخوانی کنید. گاهی اوقات ممکن است شما با وارد کردن داده های تحقیق خود از یک فایل دیگر با مشکل مواجه شوید یا نتوانید داده های مورد نیاز را به صورت دستی در نرم افزار وارد کنید. به هر حال اگر با هر گونه مشکل در این رابطه مواجه شدید، متخصصان شرکت آمار پژوهان پارسیان می توانند کمک لازم را برای رفع مشکل به شما ارائه کنند.

وارد کردن متغیر های تحقیق یا پروژه در نرم افزار SPSS

هنگامی که شما داده های تحقیق خود را در فایل SPSS وارد کردید، نیاز به ایجاد برچسب برای متغیرهای تحقیق خواهید داشت. در این رابطه حداقل دو راه برای وارد کردن اطلاعات متغیرهای تحقیق در نرم افزار وجود دارد. شما می توانید بر روی هر عنوان ستون دو بار کلیک کرده و نام متغیر و برچسب آن را معرفی کنید. در هر حالت بهتر است متغیر های تحقیق قبل از وارد کردن داده ها ایجاد و معرفی شوند تا به این ترتیب شما بدانید هر ستون دارای چه متغیرهایی است. علاوه بر این انجام این کار می تواند به در نظر گرفتن برچسب دقیق برای هر متغیر به نحوی که بتواند ویژگی های متغیرها را به نحو مناسب توضیح دهد، کمک نماید. اگر شما درباره چگونگی وارد کردن متغیرها و تعریف برچسب آنها ابهام دارید، می توانید از خدمات مشاوره آماری ما در شرکت آمار پژوهان پارسیان برای رفع مشکل خود استفاده کنید. هنگامی که داده های شما در نرم افزار وارد شود، می توان اطلاعات را طبقه بندی کرده و فرآیند تحلیل آنها را شروع نمود.

فراخوانی تحلیل های آماری در نرم افزار SPSS

 

هنگامی که تحلیل های آماری مورد نیاز در نرم افزار انجام شد، یک فایل خروجی برای نتایج آن تهیه می شود. هنگامی که شما یک آزمون آماری را در نرم افزار اجرا می کنید، پنجره Viewer بطور اتوماتیک باز شده و نتایج آن را به شما نمایش می دهد. این پنجره نشان دهنده اجزای خروجی شامل جداول و نمودارها است. با کمک این نرم افزار، شما می توانید بسیاری از تحلیل های آماری مورد نیاز خود را بر روی داده های تحقیق انجام دهید. در عمل این تحلیل ها بسیار گسترده هستند و تکنیک های آمار توصیفی، بررسی فراوانی ها، همبستگی، و نیز تحلیل رگرسیون تنها بخش کوچک از تحلیل های آماری قابل استفاده در این نرم افزار است.
به منظور استفاده از نرم افزار SPSS برای کمک به انجام تحلیل های آماری مورد نیاز، روش تحلیل مورد نظر خود را با استفاده از منوی Analyze انتخاب کنید، متغیرهای مورد نیاز برای انجام تحلیل را انتخاب کنید، تحلیل را اجرا کنید، و نتایج را تحلیل نمایید. اگر نمی دانید چگونه می توان فایل های خروجی نرم افزار را بازخوانی کرد، چگونه می توان اطلاعات را تحلیل نمود یا نیاز به کمک گرفتن برای نگارش بخش نتایج تحقیق خود دارید،

 

  نظرات ()
آموزش نرم افزار SPSS نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۳

تقریباً همه دانشجویان و فارغ التحصیل از رشته های علوم اجتماعی، علوم روانشناسی، علوم اقتصادی، مشاوره،آمار،تربیت بدنی و… در طول مدت تحصیل خود با نرم افزار SPSS مواجه می شوند. نرم افزار SPSS یک ابزار کارآمد با قابلیت های زیاد و استفاده آسان به منظور انجام تحلیل های آماری برای بسیاری از محققان فعال است. همچنین از این نرم افزار بطور گسترده برای تحلیل های تجاری استفاده می شود.
برنامه SPSS یک بسته نرم افزاری برای مدیریت و تحلیل داده در محیط ویندوز و مک است. این نرم افزار می تواند مجموعه گسترده ای از تحلیل ها و وظایف ارائه اطلاعات شامل تحلیل های آماری و ارائه گرافیکی داده ها را انجام دهد.
نرم افزار SPSS از یک مجموعه کامل برنامه های کامپیوتری تشکیل شده که از طریق آنها کاربر می تواند اطلاعات را از پرسشنامه تحقیق یا سایر منابع خود به سیستم وارد کرده (برای مثال سوابق درمانی و سرپرستی) به روش های مختلف این اطلاعات را بررسی کند و در نهایت مجموعه گسترده ای از تحلیل ها را بر روی آنها انجام داده و نتایج لازم را به همراه مستندات آنها تهیه کند.

• سازمان دهی بهتر خروجی ها

نرم افزار SPSS به نحوی طراحی شده که مطمئن شویم اطلاعات خروجی به صورت مجزا از خود اطلاعات نگهداری می شوند. در حقیقت، این نرم افزار تمام نتایج را در یک فایل مجزا و بطور جداگانه از داده های اصلی ذخیره می کند. در این نرم افزار  به راحتی می توانیم خروجی را می توانیم ویرایش کنیم مانند تغییر برچسب (Label)، درج درصد و… .

2

 

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
درسهایی که این ترم در دانشگاهیام نور قهاوند دارم(94-93-2) نویسنده: مصطفی نوروزی - پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۳
   نام درس  عنوان نویسنده انتشارات
1 سیستم های اطلاعاتی مدیریت تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم اطلاعات مدیریت  حسن رنگ ریز  چاپ و نشر بازرگانی
 2  مدیریت شهرداریها و سازمانهای محلی  اداره امور سازمانهای محلی  ابوالقاسم طاهری  پیام نور
 3  فراگرد تنظیم و کنترل بودجه  فراگرد بودجه ریزی دولتی  داود مدنی  جهش
 4  روابط کار در سازمان  نظام و روابط کار در سازمان  علیرضا موغلی  پیام نور
 5  سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها  سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها

 دکتر حسن درویش

اصغر حیدری

 پیام نور
 6  مدیریت تعاونیها  مدیریت تعاونیها  محمد موسوی-مجتبی رفیعی-مهدی قمیان پیام نور
  نظرات ()
مطالب اخیر برنامه میان ترمهای دانشگاه پیام نور قهاوند نمونه سئوالات درس روابط کار در سازمان نمونه سئوالات درس مدیریت شهرداریها و سازمانهای محلی نمونه سئوالات درس فراگرد کنترل و تنظیم بودجه نمونه سئوال درس مدیریت تعاونی ها دانشگاه علمی کاربردی امور زندان ها دانلود کتاب ۲۰ نکته که در مورد وب و مرورگرها یاد گرفتم محورهای مورد نظر برای تحقیق در مدیریت دولتی: معرفی کتاب : سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها نمونه سئوالات درس روابط کار در سازمان
کلمات کلیدی وبلاگ مدیریت دولتی (۱٢) مدیریت زمان (۸) مدیریت پروژه (٧) مقاله (٧) دوره روزانه (٧) دوره نیمه حضوری (٧) میانگین نمره کل پذیرفته شدگان (٦) دانشگاه پیام نور قهاوند (٦) ددانلود رایگان (٦) مدیریت (٥) پیام نور (٤) قانون پارکینسون (٤) parkinson's law (٤) مدیریت فناوری اطلاعات (۳) مدیریت صنعتی و تکنولوژی (۳) قهاوند (۳) مدیریت منابع انسانی (۳) تاریخ میا ن ترمهای دانشگاه پیام نور قهاوند (۳) دانلود نمونه سئوالات (۳) پیام نور قهاوند (۳) دانلود خلاصه درس (٢) آموزش نرم افزار spss (٢) مصطفی نوروزی (٢) حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد (٢) کنفرانس ها و همایش ها (٢) پایان نامه های مورد حمایت (٢) پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (٢) پاورپوینتهای مدیریتی (٢) روابط کار در سازمان (٢) مدیریت تغییر (٢) مدیریت بازرگانی (٢) powerpoint (٢) it (٢) مدیریت استراتژیک (٢) پایان نامه ارشد (٢) منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (٢) ماموریت یا رسالت (٢) بیانیه ماموریت شرکتهای خارجی (٢) پاور پوینتهای مدیریت استراتژیک (۱) پاورپوینت مدیریت استراتزیک شرکت دل (deel) (۱) دانشگاههای دولتی (۱) swiss cheese (۱) اصل پنیر سوئیسی (۱) قانون 10 به 90: (۱) اصل پارتو (قانون 80 به 20) (۱) تکنیک ۱۰-۱۰-۱۰ (۱) gtd (۱) اصل تداخل (۱) بحث پرآموزی (۱) دانلود جزوه (۱) خط مشی (۱) تحقیقات اجتماعی (۱) اینترنت و وب (۱) peter drucker (۱) اعلام برنامه (۱) تئوریهای مدیریت (۱) فضای کسب و کار (۱) مجید کشاورزی (۱) بهره وری و رضایت شغلی (۱) خلاصه دروس (۱) زهرا حمیدزاده (۱) جمعیت شهرهای ایران (۱) شهرداریها (۱) نظریه های مدیریت (۱) نمونه سئولات (۱) تصمیم گیری (۱) کارآفرینی (۱) erp (۱) برنامه ریزی منابع سازمانی (۱) پاورپوینت (۱) google (۱) yahoo (۱) شهرداری تهران (۱) مدیریت مالی (۱) فناوری اطلاعات (۱) تحقیق (۱) اخبار (۱) دانلود (۱) آمار (۱) تحقیق در عملیات (۱) رهبری (۱) کتاب انگلیسی (۱) دانلود کتاب (۱) نرم افزار های کاربردی (۱) مدیریت بحران (۱) پست الکترونیک (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت کیفیت (۱) اراک (۱) اثربخش (۱) مدیریت شهری (۱) کاربرد کامپیوتر (۱) پیتر دراکر (۱) فرآیند خط مشی گزاری (۱) امید حسینی (۱) برنامه‌ریزی پویا (۱) آنالیز چند معیاره، (۱) تصمیم گیری چند معیاره، (۱) مدل سازی، (۱) شبکه های عصبی، (۱) پارس بوک (۱) مجلات isi (۱) وازه نامه (۱) منابع دکتری مدیریت (۱) دکتر حسین رحمان سرشت (۱) منابع دکتری مدیریت رسانه (۱) منابع دکتری رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد (۱) celebrating the life and works (۱) تاریخچه مدیریت (۱) مدیریت امورفنی ، عمرانی و استاندارد سازی (۱) معرفی اساتید مدیریت (۱) دکتر مصطفی علی میری (۱) دانشگاه کار آفرینی (۱) نرم افزار تحلیل آماری (۱) اثربخشی اقتصادی (۱) سازمانهای رسانه ای (۱) رشته مدیریت دولتی (۱) کنفرانس حسابداری و مدیریت (۱) مهلتد ارسال مقالات (۱) کنفرانس مدیریت استراتژیک و تحول (۱) عبدالصمد کرامت فر موضوع: طراحی وب سایت (۱) دانلود کتاب چگونه یک وب سایت رایگان بسازیم (۱) مطالعات کاربردی صنعتی و معدنی (۱) مهندس ناجی (۱) دانشگاه علمی کاربردی (امور زندانها) (۱) اعلام تعطیلی کلاس (۱) لیست سیاه وزارت علوم (۱) حقیقی محمدعلی (۱) مومن مایانی زهرا (۱) سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها (۱) دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی (۱) امور زندانها (۱) برنامه میان ترمها (۱) مباحث ویژه مدیرت دولتی (۱) کاربرد کامپیوتر در مددکاری (۱) کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی (۱) تست های درس مبانی مدیریت (۱) کارشناس ارشد مدیریت دولتی (۱) مباحث ویژه در مدیریت دولتی (۱) منابع درس (۱) درس فراگرد کنترل و تنظیم بودجه (۱)
دوستان من پايگاه انصار المهدی جوان همدان منابع مدیریت دولتی جامعه متخصصین آکادمی تخصصی مدیریت استرات}یک ایران وبلاگ شخصی عیسی ذوقی خبوشان مرجع الکترونیکی علوم مدیریت ایران اي اس اي ژورنال روستای پرلوک پرتال زیگور طراح قالب